Actievoorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaarcampagne ‘Sparen voor Succes’ hierna te noemen: ‘spaarcampagne’, die wordt georganiseerd door Bidfood, gevestigd te Ede aan de Frankeneng 18, Coca-Cola Nederland, gevestigd te Rotterdam aan de Watermanweg 20, hierna te noemen "Coca-Cola, Van Geloven Nederland, gevestigd te Tilburg aan de Kraaivenstraat 1, hierna te noemen "Van Geloven" en Unilever Food Solutions, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: “Unilever",

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1. Alleen in Nederland gevestigde horecabedrijven die klant zijn bij Bidfood zijn gerechtigd aan deze spaarcampagne deel te nemen.

2. Indien u jonger bent dan 18 jaar bent, dient u toestemming te hebben van uw wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de spaarcampagne.

3. Medewerkers van Bidfood, Coca-Cola, Diageo, Van Geloven, Friesland Campina en Unilever die betrokken zijn bij deze spaarcampagne en door Unilever, Coca-Cola, Diageo, Van Geloven, Friesland Campina of Bidfood ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Tot en met 31 mei 2017 ontvangt u 100 punten bij activatie van uw account.

5. Ketens zijn uitgesloten van deelname.

6. Deelname aan de spaarcampagne is gratis.

ARTIKEL 2. HOE EN WANNEER KUNT U MEEDOEN?
1. De spaarcampagne loopt tot en met 31 december 2018. U kunt uw punten inwisselen t/m 31 januari 2019.

2. Om deel te nemen aan de spaarcampagne dient u uw account te activeren.

3. Als u uw account activeert, ontvangt u tot en met 31 mei 2017 eenmalig gratis 100 spaarpunten.

4. U ontvangt spaarpunten wanneer u direct via de webshop van Bidfood geselecteerde actieproducten uit het (vers)assortiment van Bidfood en geselecteerde producten van Unilever Food Solutions, Van Geloven, Coca-Cola, Diageo of Friesland Campina afneemt. In de webshop van Bidfood en op de website www.bidfood.nl/sparenvoorsucces staat bij deelnemende actieproducten aangegeven hoeveel spaarpunten u erbij ontvangt.

5. Een actueel overzicht van alle actieproducten vindt u op de website.

6. Uw puntensaldo wordt wekelijks op maandag bijgewerkt. Het puntensaldo getoond in uw account op sparenvoorsucces.nl is leidend. Dit is altijd het puntensaldo waar u recht op heeft.

7. Iedere twee weken ontvangen deelnemers aan de spaarcampagne een e-mail met daarin het actuele spaarsaldo, speciale aanbiedingen en andere campagne-gerelateerde informatie.

8. Het is mogelijk u af te melden voor deze tweewekelijkse mailing.

ARTIKEL 3. CADEAUS
1. Op de website www.bidfood.nl/sparenvoorsucces staat een volledig en actueel overzicht van de cadeaus waarvoor gespaard kan worden. Aan dit overzicht kunnen gedurende de actieperiode nieuwe cadeaus worden toegevoegd.

2. Wanneer de klant punten verzilverd voor een artikel wordt dit artikel binnen vier weken uitgeleverd bij de reguliere bestelling.

3. Bij een aantal artikelen geldt, zolang de voorraad strekt. Op = op.

4. De spaarpunten zijn gekoppeld aan een spaaraccount, dat is gekoppeld aan een klantnummer. Gespaarde punten zijn klantgebonden en niet overdraagbaar. Zowel punten als de artikelen zijn niet inwisselbaar voor geld.

5. Artikelen kunnen alleen uitgekeerd worden aan bedrijven en niet aan privépersonen.

6. Inwisselen van spaarpunten kan tot en met 31 januari 2019. Na deze datum vervalt uw opgebouwde spaarsaldo.

ARTIKEL 4. GEGEVENS
1. Om mee te doen aan de spaarcampagne wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).

2. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3. De persoonsgegevens die u in het kader van deze spaarcampagne verstrekt kunnen door Bidfood ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform de privacyverklaring van Bidfood.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. U erkent dat deelname aan de spaarcampagne geheel voor eigen risico is.

2. Bidfood, Unilever, Van Geloven, Coca-Cola, Diageo, Friesland Campina en de door hun ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de spaarcampagne, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot:

a. de door hen uitgekeerde artikelen;

b. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de spaarcampagne en/of het wijzigen van de cadeaus indien de omstandigheden dit vereisen;

c. het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

3. Bidfood, Unilever, Van Geloven, Coca-Cola, Diageo, Friesland Campina de door hun ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de spaarcampagne en/of met de aanvaarding en het gebruik van de cadeaus.

ARTIKEL 6. RECHTEN BIDFOOD, COCA-COLA, VAN GELOVEN, DIAGEO, FRIESLAND CAMPINA EN UNILEVER
1. Bidfood, Unilever, Van Geloven, Diageo, Friesland Campina en Coca-Cola behouden zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de spaarcampagne op te schorten of te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Bidfood en Unilever hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.

2. Bidfood,  Unilever, Van Geloven, Diageo, Friesland Campina en Coca-Cola behouden zich tevens het recht voor om de spaarcampagne en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de cadeaus van de spaarcampagne te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

ARTIKEL 7. CONTACT
Als u vragen of opmerkingen heeft over de spaarcampagne of over de website, mail dan naar sparenvoorsucces@bidfood.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag en/of opmerking.

ARTIKEL 8. DIVERSEN
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Op deze spaarcampagne zijn de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Unilever van toepassing.

3. Deze spaarcampagne is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de spaarcampagne of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Inloggen